Prosjektering

Vi har sentral godkjenning som prosjekterande innan forskjellige fagområde. På denne måten kan vi hjelpe oppdragsgjevar gjennom fleire fasar enn berre den praktiske utførande prosessen.

Graving, muring og sprenging

Med ein fleksibel og allsidig maskinpark kan vi ta på oss alle typar gravearbeid, muring, komprimering og sprenging. Vi tek på oss oppdrag med både hus og hyttetomter med tilhøyrande sprenging og muring. Bilde er frå prosjektet Flo-Blakset. Vi har også hatt fleire prosjekt knytt til utarbeiding av industriområdet i Furene og Rotset. Her har vi sprengt ut større området og fått levert masser/stein til eigne prosjekt eller for vidaresalg.

Samferdselsprosjekt

Vi har hatt mange spennande oppdrag på fleire større samferdselsprosjekt i fylka rundt oss. Mange års erfaring og høg kompetanse i kombinasjon med ein moderne maskinpark gjer oss rusta til å ta alt frå små oppdrag til omfattande hovudentreprisar. Vi har mellom anna utført arbeid på to parsellar på Eiksundsambandet, vi har bygd ny miljøgate i Ulsteinvik, og vi har sett spor etter oss på tre parsellar langs E 39 Kvivsvegen. Vi har utbetra «Noregs verste veg» Olden-innvik. Ny tunellveg mellom Flo og Blakset og vintertunnel i Geiranger. Vi har også hatt ein del kraftverkutbygging og har god kompetanse på vegutbygging og tunelldriving.

Kraftverkutbygging

Vi har mange års erfaring med kraftverkutbyggingar. Dette er arbeid som går føre seg i spektakulær natur, med vanskeleg tilkomst. Det har vore krevjande oppdrag som har gitt oss spennande utfordringar og nyttige erfaringar. Vi har bygd vassvegar, rørgater, tunellar, demningar, og fundament. Nokre av kraftverka vi har hatt oppdrag på: Jølstra kraftverk, Røfsdalselva, Helgåa og Sørdalselva kraftverk i Syvden, Steinsvik Kraftverk og SFE Ålfoten.

Tunnellarbeid, boring og sprenging

Vi har utført innreiing av vegtunellar, med utlasting, grøfting, drens, rørgater og vegbygging. Eksempel på tunellprosjekt er Geiranger, Flo og Blakset og  tunellar på Kvivsvegen. Vi har også bygd fleire tunellar i samband med kraftverksutbygging.

Kommunaltekniske anlegg

Vi utfører alt av grunnarbeid til bustadtomter, næringsbygg, vegar og idrettsanlegg m.m. I tillegg utfører vi VA- prosjekt, samt renovering og oppgradering av gamle VA-anlegg. Her har vi utarbeida bl.a. bustadtomter til studentbustad, leiligheiter, eineboligar og kommunale hyttefelt. Fleire tomter og uteområdet til skulebygg, idrettshallar og næringsbygg. Eksempel på dette er tomt og uteområde til Rema/Europris og Burger King Volda. Voldaportalen Kiwi, Volda og Ørsta ungdomskule, Idrettshall Ørsta. Tomtarbeid til Jysk, Rusta og Extra i Furene.

Drift og vedlikehald av vegar

Vi har kontrakt med Veidekke for vintervedlikehald. I tillegg tek vi på oss snørydding for næringslivet.

Transportoppdrag

Vi har kranbil og kan utføre transport og spesialtransport. Vi tek på oss oppdrag for private og bedrifter.

Bestilling av masse

Vi har to masseuttak i området, Ørsta og Nordfjordeid. Her kan ein bestille levering eller hente masse sjølv. Vi arbeider med klargjering av massedeponi i Klubben i Ørsta.

Våre masseuttak

Utvalde prosjekt

Vis som kart / Vis som liste

Furene VA

Kunde: Volda Kommune
Prosjektleiar Volda Maskin: Øystein Åmelfot
Tidsrom: Jan - Mai 2024
Stad: Furene

Lerstad

Bygging av tunnel frå Breivika til Lerstad. Her skal det byggas ein kulvert, tre mindre bruer og ei rundkøyring med av og påkøyringsramper.
Prosjektleiar Volda Maskin: Sigvald Bjåstad
Tidsrom: 2024-2027
Stad: Ålesund

Naustdal Stein

Stein- og massetak i Nordfjordeid.
Prosjektleiar Volda Maskin: Frode Naustdal
Stad: Nordfjordeid

GSV Loen-Solvik

Gang- og sykkelveg frå Loen Skylift til Solvik, samt opparbeiding av tilkomstveg til Leitekvia og nytt bustadfelt i Solvik.
Kunde: Stryn kommune
Prosjektleiar Volda Maskin: Terje Mårstøl
Tidsrom: Juli 2023-Juli 2025
Stad: Loen

Nerlandsøybrua

Underentreprenør for Bertelsen & Garpestad.
Kunde: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Prosjektleiar Volda Maskin: Sigvald Bjåstad
Tidsrom: November 2022-Mars 2024
Stad: Fosnavåg

FV. 63 Korsmyra – Indreeide

Rassikring og tunnel som sikrar
trygg vinterveg til Geiranger.
Kunde: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Prosjektleiar Volda Maskin: Terje Mårstøl
Tidsrom: Oktober 2020 – desember 2023
Stad: Geiranger

Kulvert Emblem

Kunde: Ålesund Kommune
Prosjektleiar Volda Maskin: Sigvald Bjåstad
Tidsrom: 2022-2023
Stad: Ålesund

Volda Ungdomskule

Kunde: Volda Kommune
Prosjektleiar Volda Maskin: Øystein Åmelfot
Tidsrom: 2022-2023
Stad: Volda

Volda Fergekai

Kunde: K. Nordang
Prosjektleiar Volda Maskin: Øystein Åmelfot
Tidsrom: 2018 - 2023
Stad: Volda

Øvre Rotset Næringsområde

Kunde: Volda Kommune
Prosjektleiar Volda Maskin: Øystein Åmelfot
Tidsrom: 2018-2020
Stad: Volda

Blaksettunellen og Flovegen

Kunde: Hærhe Entreprenør
Prosjektleiar Volda Maskin: Jon Grebstad
Tidsrom: 2019-2021
Stad: Stryn

Røfsdalselva og Helgåa Kraftverk

Arbeid med å grave og sprenge rørgater,
samt grunnarbeid for kraftstasjon og inntak.
Kunde: Norsk Grønn Kraft AS
Tidsrom: 2018-2020
Stad: Syvde

Sanering VA Rystene

Kunde: Ørsta Kommune
Prosjektleiar Volda Maskin: Øystein Åmelfot
Tidsrom: 2020 - 2022
Stad: Hovdebygda

Furene VA

Kunde: Volda Kommune
Prosjektleiar Volda Maskin: Øystein Åmelfot
Tidsrom: Jan - Mai 2024
Stad: Furene

Lerstad

Bygging av tunnel frå Breivika til Lerstad. Her skal det byggas ein kulvert, tre mindre bruer og ei rundkøyring med av og påkøyringsramper.
Kunde:
Prosjektleiar Volda Maskin: Sigvald Bjåstad
Tidsrom: 2024-2027
Stad: Ålesund

Naustdal Stein

Stein- og massetak i Nordfjordeid.
Kunde:
Prosjektleiar Volda Maskin: Frode Naustdal
Tidsrom:
Stad: Nordfjordeid

GSV Loen-Solvik

Gang- og sykkelveg frå Loen Skylift til Solvik, samt opparbeiding av tilkomstveg til Leitekvia og nytt bustadfelt i Solvik.
Kunde: Stryn kommune
Prosjektleiar Volda Maskin: Terje Mårstøl
Tidsrom: Juli 2023-Juli 2025
Stad: Loen

Nerlandsøybrua

Underentreprenør for Bertelsen & Garpestad.
Kunde: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Prosjektleiar Volda Maskin: Sigvald Bjåstad
Tidsrom: November 2022-Mars 2024
Stad: Fosnavåg

FV. 63 Korsmyra – Indreeide

Rassikring og tunnel som sikrar
trygg vinterveg til Geiranger.
Kunde: Møre og Romsdal Fylkeskommune
Prosjektleiar Volda Maskin: Terje Mårstøl
Tidsrom: Oktober 2020 – desember 2023
Stad: Geiranger

Kulvert Emblem

Kunde: Ålesund Kommune
Prosjektleiar Volda Maskin: Sigvald Bjåstad
Tidsrom: 2022-2023
Stad: Ålesund

Volda Ungdomskule

Kunde: Volda Kommune
Prosjektleiar Volda Maskin: Øystein Åmelfot
Tidsrom: 2022-2023
Stad: Volda

Volda Fergekai

Kunde: K. Nordang
Prosjektleiar Volda Maskin: Øystein Åmelfot
Tidsrom: 2018 - 2023
Stad: Volda

Øvre Rotset Næringsområde

Kunde: Volda Kommune
Prosjektleiar Volda Maskin: Øystein Åmelfot
Tidsrom: 2018-2020
Stad: Volda

Blaksettunellen og Flovegen

Kunde: Hærhe Entreprenør
Prosjektleiar Volda Maskin: Jon Grebstad
Tidsrom: 2019-2021
Stad: Stryn

Røfsdalselva og Helgåa Kraftverk

Arbeid med å grave og sprenge rørgater,
samt grunnarbeid for kraftstasjon og inntak.
Kunde: Norsk Grønn Kraft AS
Prosjektleiar Volda Maskin:
Tidsrom: 2018-2020
Stad: Syvde

Sanering VA Rystene

Kunde: Ørsta Kommune
Prosjektleiar Volda Maskin: Øystein Åmelfot
Tidsrom: 2020 - 2022
Stad: Hovdebygda