Prosjekt FV. 63 Korsmyra – Indreeide innebærer rassikring av veg mellom Korsmyra i Stranda kommune og Indreeide Fjord kommune.

Volda Maskin AS og Kruse Smith AS har inngått arbeidsfelleskap på dette prosjektet. Kruse Smith tek føre seg tunneldriving og Volda Maskin tek arbeidet ute i dagen, i tillegg til transport av masser. Vi har også arbeid med grøfter, rørlegging og opparbeiding av vegbane i tunnellen.

Det skal byggast 5,3 km med veg, der 4,9 km er tunnel. Det skal også byggast ei bru på 25 meter og ein ledevoll for skred på ca. 135 meter.
Ferdigstilling hausten 2023.