I Januar 2024 starta vi på prosjektet grunnarbeid og massetransport for bygging av tunnel frå Breivika til Lerstad. Her skal det byggas ein kulvert, tre mindre bruer og ei rundkøyring med av og påkøyringsramper. Volda Maskin er UE for NCC Norge, og prosjektet skal stå ferdig sommaren 2027.