Etablering av bruovergong/kulvert over Østremselva, Nedregotten Ålesund. Omlegging av veg og fortau med legging av VA og elekro leidningar.