Volda Maskin As ynskjer gjennom eit effektivt og ansvarleg innkjøps-og innleige arbeid skape gode verdiar for våre samarbeidspartnera og samtidig bidra til eit berekraftig samfunn. Krava føres vidare til våre underentreprenørar og leverandørar.

I pdf formatet finn du retningslinjer som må oppfyllast for å vere vår samarbeidspartner når det gjeld menneskerettar, arbeidsmiljø på arbeidsplassen, miljøansvar og tryggleik i arbeidet som blir utført.

VM forbeholder oss retten til å revidere dokumentet etter behov.

Last ned pdf med åtferdsreglar