Volda Maskin AS ynskjer gjennom eit effektivt og ansvarleg innkjøps-og innleigearbeid å skape gode verdiar for våre samarbeidspartnerar og samtidig bidra til eit berekraftig samfunn. Krava førast vidare til våre underentreprenørar og leverandørar.

Via linken finn du retningslinjer som må oppfyllast for å vere vår samarbeidspartner når det gjeld menneskerettar, arbeidsmiljø, miljøansvar og tryggleik i arbeidet som blir utført.

Volda Maskin AS forbeholder oss retten til å revidere dokumentet etter behov.

Last ned pdf med åtferdsreglar