Vi er der det skal byggast

Med fokus på samarbeid, teknologi og prosjektstyring er Volda Maskin ein av regionens ledande innan sitt felt. Høg kompetanse i kombinasjon med ein moderne maskinpark gjer oss rusta til å ta alt frå små oppdrag til omfattande hovudentreprisar.

Vi vil gjerne høyre frå deg om ditt prosjekt

Erfaren leiing sikrar god gjennomføringsevne i alle typar prosjekt.

Iso sertifisering

Volda Maskin AS er no sertifisert etter standardane NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet, NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessytemer for miljø og NS-EN ISO 45001:2018 Arbeidsmiljø.

Medvitne vårt samfunnsansvar

Volda Maskin er medvitne vårt samfunnsansvar, og vi brukar mykje ressursar på våre tilsette, våre samarbeidspartnarar og vårt lokalmiljø.