Her har vi hatt grunnarbeid med opparbeiding av ny kai og område. Riving av eksisterande veg og tillaging av midlertidig veg medan det blei fylt ut, plastra og murt opp grunnlag for ny veg. Utarbeida ny gangveg med alt av rørlegging.