Vi har arbeid med å etablere fundament for betongarbeid i samband med ny bru til Nerlandsøya. Vi skal bygge veg og VA-anlegg i tilknytning til ny bru.