Alt grunnarbeid for anlegget, inkl. innmåling, utstikking og legging av VA-ledninger. Avslutning av gammal søppelfylling. Klargjering til bygging av næringsbygg.