Grossmyra i Ørsta

Sidan 2007 har Volda Maskin levert masse frå vårt sand-og grustak i Grossmyra, Ørsta. Anlegget produserer masse til lokale kundar og bedrifter, samt interne prosjekt. Grossmyra leverer radonfri masse. Vi er sertifisert for tilslag av betong NS-EN 12620 og har løyve til mottak og mellomlagring av returasfalt.

Vi leverer

Mursand
Singel 8-20 mm
Støypesand
Pukk 20-120 mm
Kabelsand
Naturpukk 20-120 mm elvastein
Settesand
Samfengt masse
Strøsand
Knust asfalt
Grus 0-20 mm
Oljegrus
Grus 0-32 mm
Plastringsstein
Grus 0-32 mm berelagsmasse
Solda mold
Singel 2-6 mm

Kontakt

Lauritz Holen

Ansvarleg Grossmyra

Naustdal stein

I 2008 starta vi stein- og masseuttak på Naustdal, Nordfjordeid. Anlegget produserer masse og murstein til lokale kundar og bedrifter, samt interne prosjekt.

Vi leverer

Mursand
Støypesand
Kabelsand 0-8
Settesand
Grus 0-20
Grus 0-32
Pukk 18-65 og pukk 32-120
Finsingel / strøsingel
Singel 8-16 og singel 8-22
Knust asfalt
Plastringsstein
Solda mold
Murstein
Sprengstein
Tipp-plass for masser, asfalt og betong

Kontakt

Frode Naustdal

Ansvarleg Naustdal Stein

Klubben massedeponi

Vi arbeider med opparbeiding av deponi i Klubben, Ørsta. Meir informasjon kjem.

Kontakt

Lauritz Holen

Ansvarleg Grossmyra