Grossmyra i Ørsta

Sidan 2007 har Volda Maskin levert masse frå vårt sand-og grustak i Grossmyra, Ørsta. Anlegget produserer masse til lokale kundar og bedrifter, samt interne prosjekt. Grossmyra leverer radonfri masse. Vi er sertifisert for tilslag av betong NS-EN 12620 og har løyve til mottak og mellomlagring av returasfalt.

Vi leverer

Mursand
Støypesand
Kabelsand
Settesand
Strøsand
Grus 0-20 mm
Grus 0-32 mm
Grus 0-32 mm berelagsmasse
Singel 2-6 mm
Singel 8-20 mm
Pukk 20-120 mm
Naturpukk 20-120 mm elvastein
Samfengt masse
Knust asfalt
Oljegrus
Plastringsstein
Solda mold

Kontakt

Lauritz Holen

Ansvarleg Grossmyra og Klubben

Naustdal stein

I 2008 starta vi stein- og masseuttak på Naustdal, Nordfjordeid. Anlegget produserer masse og murstein til lokale kundar og bedrifter, samt interne prosjekt.

Vi leverer

Mursand
Støypesand
Kabelsand 0-8
Settesand
Grus 0-20
Grus 0-32
Finsingel / strøsingel
Singel 8-16
Singel 8-22
Pukk 18-65
Pukk 32-120
Plastringsstein
Murstein
Sprengstein
Knust asfalt
Solda mold
Tipp-plass for masser, asfalt og betong

Kontakt

Frode Naustdal

Ansvarleg Naustdal Stein

Klubben massedeponi

Vi har deponi i Klubben, Ørsta, der vil vi ta i mot reine masser. Asfalt og rein betong kan deponerast i Grossmyra. Ta kontakt for å avtale deponering.

Kontakt

Lauritz Holen

Ansvarleg Grossmyra og Klubben