Årets lærebedrift 2017

Volda Maskin vann prisen for Årets Lærebedrift 2017! Prisen vart utdelt av kunnskapsminister Jan Tore Sanner, på messa Arctic Entrepreneur i januar 2018.

Vi er der det skal byggast

Med fokus på samarbeid, teknologi og prosjektstyring er Volda Maskin ein av regionens ledande innan sitt felt. Høg kompetanse i kombinasjon med ein moderne maskinpark gjer oss rusta til å ta alt frå små oppdrag til omfattande hovudentreprisar.

Medvitne vårt samfunnsansvar

Volda Maskin er medvitne vårt samfunnsansvar, og vi brukar mykje ressursar på våre tilsette, våre samarbeidspartnarar og vårt lokalmiljø.

Vi vil gjerne høyre frå deg om ditt prosjekt

Erfaren leiing sikrar god gjennomføringsevne i alle typar prosjekt.