Besøk av samferdselsministeren

Fredag 9. august var samferdselsminister Jon Georg Dale på besøk hjå oss. OKAB og MEF var også invitert til å delta. Vi hadde ein fin dialog med samferdselsministeren kring forskjellige tema.

Årets lærebedrift 2017

Volda Maskin vann prisen for Årets Lærebedrift 2017! Prisen vart utdelt av kunnskapsminister Jan Tore Sanner, på messa Arctic Entrepreneur i januar 2018.

Vi er der det skal byggast

Med fokus på samarbeid, teknologi og prosjektstyring er Volda Maskin ein av regionens ledande innan sitt felt. Høg kompetanse i kombinasjon med ein moderne maskinpark gjer oss rusta til å ta alt frå små oppdrag til omfattande hovudentreprisar.

Vi vil gjerne høyre frå deg om ditt prosjekt

Erfaren leiing sikrar god gjennomføringsevne i alle typar prosjekt.

Medvitne vårt samfunnsansvar

Volda Maskin er medvitne vårt samfunnsansvar, og vi brukar mykje ressursar på våre tilsette, våre samarbeidspartnarar og vårt lokalmiljø.