Vi er der det skal byggast

Med fokus på samarbeid, teknologi og prosjektstyring er Volda Maskin ein av regionens ledande innan sitt felt. Høg kompetanse i kombinasjon med ein moderne maskinpark gjer oss rusta til å ta alt frå små oppdrag til omfattande hovudentreprisar.

Vi vil gjerne høyre frå deg om ditt prosjekt

Erfaren leiing sikrar god gjennomføringsevne i alle typar prosjekt.

Iso sertifisering

Volda Maskin AS er no sertifisert etter standardane NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet og NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessytemer for miljø

Besøk av samferdselsministeren

Fredag 9. august var samferdselsminister Jon Georg Dale på besøk hjå oss. OKAB og MEF var også invitert til å delta. Vi hadde ein fin dialog med samferdselsministeren kring forskjellige tema.

Medvitne vårt samfunnsansvar

Volda Maskin er medvitne vårt samfunnsansvar, og vi brukar mykje ressursar på våre tilsette, våre samarbeidspartnarar og vårt lokalmiljø.