Vi har hatt mange spennande oppdrag på fleire større samferdselsprosjekt i fylka rundt oss. Mange års erfaring og høg kompetanse i kombinasjon med ein moderne maskinpark gjer oss rusta til å ta alt frå små oppdrag til omfattande hovudentreprisar. Vi har mellom anna utført arbeid på to parsellar på Eiksundsambandet, vi har bygd ny miljøgate i Ulsteinvik, og vi har sett spor etter oss på tre parsellar langs E 39 Kvivsvegen. Vi har utbetra «Noregs verste veg» Olden-innvik. Ny tunellveg mellom Flo og Blakset og vintertunnel i Geiranger. Vi har også hatt ein del kraftverkutbygging og har god kompetanse på vegutbygging og tunelldriving.