Vi har sentral godkjenning som prosjekterande innan forskjellige fagområde. På denne måten kan vi hjelpe oppdragsgjevar gjennom fleire fasar enn berre den praktiske utførande prosessen.