Med ein fleksibel og allsidig maskinpark kan vi ta på oss alle typar gravearbeid, muring, komprimering og sprenging. Vi tek på oss oppdrag med både hus og hyttetomter med tilhøyrande sprenging og muring. Bilde er frå prosjektet Flo-Blakset. Vi har også hatt fleire prosjekt knytt til utarbeiding av industriområdet i Furene og Rotset. Her har vi sprengt ut større området og fått levert masser/stein til eigne prosjekt eller for vidaresalg.