Før jul blei det kjøpt ny krokbil, og for nokre dagar sidan var Jon stad og henta ein flott 51 åring, Volvo N-88. Maskinparken veks med flotte bilar som er både nye og gamle