Volda Maskin feirar 30 år!

Idag er flagget til topps for ein sprek og solid 30-åring. Det har vore tre tiår med rivande utvikling på maskiner, utstyr og tekniske løysingar. Vi er veldig glade for å ha ein kompetent og flott gjeng medarbeidarar som har sett spor etter oss med mange flotte prosjekt over og under bakken, og vi ser fram til mange spanande år framover!