Vi har utført innreiing av vegtunellar, med utlasting, grøfting, drens, rørgater og vegbygging. Eksempel på tunellprosjekt er Geiranger, Flo og Blakset og  tunellar på Kvivsvegen. Vi har også bygd fleire tunellar i samband med kraftverksutbygging.