Vi har mange års erfaring med kraftverkutbyggingar. Dette er arbeid som går føre seg i spektakulær natur, med vanskeleg tilkomst. Det har vore krevjande oppdrag som har gitt oss spennande utfordringar og nyttige erfaringar. Vi har bygd vassvegar, rørgater, tunellar, demningar, og fundament. Nokre av kraftverka vi har hatt oppdrag på: Jølstra kraftverk, Røfsdalselva, Helgåa og Sørdalselva kraftverk i Syvden, Steinsvik Kraftverk og SFE Ålfoten.