Vi har kontrakt med Veidekke for vintervedlikehald. I tillegg tek vi på oss snørydding for næringslivet.