Vi har to masseuttak i området, Ørsta og Nordfjordeid. Her kan ein bestille levering eller hente masse sjølv. Vi arbeider med klargjering av massedeponi i Klubben i Ørsta.

Våre masseuttak