Vi arbeider med opparbeiding av deponi i Klubben, Ørsta. Meir informasjon kjem.