Maskiner og utstyr har òg utvikla seg mykje dei siste 28 åra.

Frå starten i 1990 og fram til 2004 hadde vi kontor på Lauvstad. I august 2004 flytta vi kontorlokala til Volda Sentrum.

I 2018 fekk vi samla både lager, verksted, og administrasjon i nytt bygg i Furene industriområde. 

Dette bildet er tatt med nøyaktig 20-års mellomrom og syner litt av utviklinga.

historie.jpg