Prosjektet omfattar ca. 1200 meter med VA-grøft som inneheld både vatnleidning, spillvatnsleidning og pumpeleidning for spillvatn. I tillegg skal det graves grop for to små pumpestasjonar for spillvatn og to septiktankar i forbindelse med disse. Ytre-Hovdevegen skal rustas opp ca. 1150 meter med ny overbygning og fast dekke. Overskuddsmassane legges og tilordnes langs veien på angitte steder. Det skal leggast elektrokabler langs Ytre-Hovdevegen der det skal settast opp nye lysmastar, og det skal førast straum til pumpestasjonar. I tillegg skal det settes opp 1 ny nettstasjon.