Vi har auka arbeidsmengd og søkjer etter:

Anleggsmaskinførar

Lastebilsjåfør

Anleggsrørleggar/Anleggsarbeidar

Vi søkjer etter dyktige folk på fleire områder, hovudsakleg med fagbrev og erfaring frå anleggsbransjen. Vi ser etter deg som arbeider godt sjølvstendig, men har også evna til å arbeide og kommunisere godt med andre. Du må kunne utføre variert arbeid og vere innstilt på arbeidstidsordningar med moglegheit for å bu vekk på anlegg. Du har auge for gode løysningar, arbeider strukturert og har gode rutinar for HMS og kvalitet.

Dine kvalifikasjonar:

 • Fleksibel i forhold til arbeidsplass og arbeidstid.
 • Erfaring frå anleggsbransjen eller andre relevante bransjar.
 • Beherskar norsk munnleg og skriftleg godt.
 • Maskinførarbevis, ADK eller andre aktuelle kurs.
 • Fagbrev innanfor relevant fagområde.
 • Førarkort klasse B/BE/C/CE, gjerne truckførarbevis.

Vi kan tilby:

 • Interessante og utfordrande arbeidsoppgåver i ei spanande bransje, der du er med på å etterlate varige spor i samfunnet.
 • Moglegheit for fagleg utvikling
 • Konkurransedyktige løn- og arbeidsvilkår. (forankra i tariffavtale)
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar og AFP.
 • Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø.

For meir informasjon og innlevering av søknad og CV, send søknad via nettsida vår eller kontakt Margrete Høydal, e-post margrete@voldamaskin.no.

Søknadsfrist er snarleg. Kandidatar vil verte vurdert fortløpande.