Vi søkjer etter:

Anleggsarbeidar – Anleggsrørleggar

Stillinga vil omfatte opparbeiding av grøft og VA-anlegg, samt anna anleggsarbeid etter behov. Vi søkjer deg som har auge for gode løysningar, gode rutinar for HMS og kvalitet, likar fysisk arbeid og trivst med å jobbe ute. Du må kunne arbeide godt sjølvstendig, men også ha evne til å arbeide og kommunisere godt med andre. Du må også vere rutinert og lærevillig, for å oppfylle stadig strengare krav til dokumentasjon på utført arbeid. Dette er eit spennande fagområde og vi vil kunne legge til rette for kompetanseheving og fagleg utvikling. Det er muligheit for å starte i stilling som anleggsarbeidar, og på sikt utvikle seg innanfor fagfeltet anleggsrørlegging.

Dine kvalifikasjonar:

  • Fleksibel i forhold til arbeidsplass og arbeidstid. Stillinga kan omfatte arbeid på anlegg med lang reiseveg eller arbeidstidsordningar med krav om å bu på anlegg.
  • Løysningsorientert, sjølvstendig og evne til å ta ansvar.
  • Fagbrev innan relevant fagområde, og gjerne ADK eller andre aktuelle kurs. Personlege eigenskapar og relevant erfaring vil verte vektlagt.
  • Beherskar godt norsk munnleg og skriftleg.
  • Førarkort klasse B og BE.

Vi kan tilby:

  • Interessante og utfordrande arbeidsoppgåver i ei spanande bransje, der du er med på å etterlate varige spor i samfunnet.
  • Moglegheit for fagleg utvikling.
  • Konkurransedyktige løn- og arbeidsvilkår, forankra i tariffavtale.
  • Gode pensjons- og forsikringsordningar og AFP.
  • Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø.

For meir informasjon og innlevering av søknad og CV, send søknad via nettsida vår eller kontakt Margrete Høydal, e-post margrete@voldamaskin.no.

Søknadsfrist er snarleg. Kandidatar vil verte vurdert fortløpande.