Vår nye daglege leiar Hans Petter Eldevik Almenning er på plass, vi er glade for å ha han med på laget.