Vi har hatt alt av grunnarbeid, dette omfatta ein veg på 490 meter, snuplass og opparbeiding av veg. Og opparbeiding av infrastruktur (VA og kablar) i hyttefeltet.