Her bygger vi for ├śrsta Kommune, Vegen skal leggast om via eit nytt kryss, i tillegg blir det fortau. Utskifting av eksisterande vannledning i gangvegen.