Her kan du kjøpe

Kabelsand 0-8
Grus 0-20
Grus 0-32
Singel 8-20
Pukk 32-120
Finpukk 18-65
Murstein i fleire størrelsar
Sprengstein
Plastringsstein

Kontaktperson

Frode Naustdal

Produksjonsansvarleg på Naustdal Stein

97683780