Furene er geografisk sett plassert midt i regionen Søre Sunnmøre, noko som gir eit kundegrunnlag på omlag 60000 innbyggjarar. Vi ynskjer leigetakar til forretningslokale på ca 500m2. Lokala vil kunne tilpassast leigetakars retningslinjer og behov. For meir opplysningar kan du kontakte Ida Eggesbø på 95887088 eller ida@voldamaskin.no