July 1st, 2014

Vegopninga av E 39 Kvivsvegen

I dag står maskinene stille - no er det feiring av vegopning for Hjartåberget og Årset-Geitvika. Samferdsleminister, statssekretær, ordførarar og mange fleir deltek på opninga. Vi i Volda Maskin vil takke våre to oppdragsgjevarar, Statens Vegvesen og LNS for godt samarbeid - og ikkje minst våre dyktige medarbeidarar som har sett varige og flotte spor etter seg

Siste prosjekt

Volda Maskin / Design: Kib & Morits