June 13th, 2017

Siste innspurt på Eid omsorgsenter

I dag vert parkering og innkjøring til nye omsorgsenteret på Eid asfaltert og det nermar seg ferdigstilling for vår del. Vi har arbeidd tett opp mot barnehagen som er næraste nabo til prosjektet. Både føresette, tilsette og ikkje minst borna har vist eksemplarisk framferd gjennom heile prosjektet. Som takk for godt samarbeid fekk barnehagen ein ny leiketraktor og alle barna fekk seg buffar.

Siste prosjekt

Volda Maskin / Design: Kib & Morits