June 28th, 2017

Ny veg til Skipavika Næringspark

Vi har fått tildelt kontrakta på bygging av den 3,9 km lange nye fylkesvegen som skal gå til Skipavika Næringspark. Dei som bur i nærområdet vil også få stor nytte av den nye vegen. Torsdag 22.06 var det offisiell åpning. Fylkeskommuna representert med leiar Karen Marie Hjelmeseter klipte snora, saman med Skipavika sin representant Lars Hellandsjø.

Skipavik Næringspark har i tillegg til å produsere ca 1 million tonn pukk og grus siste året, også blitt ein opplagsplass. For tida er der seks flyteriggar og eit produksjonsfarty til oljeindustrien. Vi ser fram til å ta fatt på arbeidet.

Siste prosjekt

Volda Maskin / Design: Kib & Morits