December 16th, 2014

Ny lagerhall i Furene

På eigedomen i Furene er vi komen godt i gang med oppsetting av nytt lager på 1100 m². Dette skal ferdigstillast før vinteren, og skal mellom anna nyttast til lagring av maskiner og utstyr. Felleskjøpet bygg nytt forretningsbygg på tomta ved sidan av, og dei skal nytte taket på lagerhallen til parkering.

Veidekke skal leige 250m² til lagring av sand/salt

Siste prosjekt

Volda Maskin / Design: Kib & Morits