October 1st, 2014

Kurs i arbeidsvarsling

I september har 27 av våre tilsette vore på kurs i arbeidsvarsling. Dette er eit kurs for alle som har vegen som arbeidsplass. Arbeid på eller langs veg er eit potensielt farleg arbeid, så difor er det viktig – og påkravd at våre tilsette kjenner til farar, og kva dei kan gjere for å redusere risikoen for skader på seg sjølv eller andre. Det er eit krav at alle som skal utføre arbeid på riks- og fylkesveg skal ha slik opplæring.


Siste prosjekt

Volda Maskin / Design: Kib & Morits