July 9th, 2015

K 10 Klepp

Volda Maskin har inngått avtale med Volda kommune på utbygging av vegar og teknisk anlegg for byggesteg K10 på Klepp i Volda. Arbeidet utgjer ei forlenging av både Kleppevegen og Bjørkevegen, samt ei sidearm frå Bjørkevegen. Det vil pågå sprengingsarbeid i området i fleire månader.

Siste prosjekt

Volda Maskin / Design: Kib & Morits